Betsy Wahlen Child, Family and Educational Services

Wijzig je omslagfoto
Betsy Wahlen
Wijzig je omslagfoto
As a Dutch-American therapist, I offer therapy and coaching in English or Dutch.
My services include: childrenstherapy, childrenscoaching, youthcoaching and remedial teaching.
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Betsy Wahlen is de oprichtster en bedrijfsleider van het Therapeutisch Activiteiten Centrum Amsterdam en biedt kinderen en jongeren vanaf ongeveer 9 tot 18 jaar therapeutische huiswerkbegeleiding en kinderen van 2,5 tot 12 jaar speltherapie. 


Therapeutische huiswerkbegeleiding is speciaal voor kinderen die onderpresteren op school en daarnaast – of daardoor – sociaal emotionele problemen ervaren zoals angst, verdriet, laag zelfbeeld/eigenwaarde en/of gedragsproblemen worden door haar aanbod geholpen positiever naar zichzelf en het leven te kijken. 
Kinderen leren beter te focussen, concentreren, beter te communiceren en worden geholpen de complexe wereld vol hoge verwachtingen en bedreigingen te gaan ervaren als een wereld vol mogelijkheden en uitdagingen. Ook uitvallers en vroegtijdig schoolverlaters zijn welkom.

In deze therapeutische vorm van huiswerkbegeleiding wordt er gekeken naar het hele kind. Ook de omgeving wordt ingezet in het traject om het kind te ondersteunen.
Kinderen krijgen de ruimte, om tijdens het huiswerk maken andere dingen naar voren te laten komen dan bijvoorbeeld het antwoord op de som. Dingen die spelen, situaties waardoor kinderen blokkeren komen aan de oppervlakte. Alle gevoelens mogen er zijn. Situaties worden bekeken, soms onder een vergrootglas – en kunnen worden besproken of uitgespeeld. Rode draden in verhalen en gevoelens worden gespiegeld en koppelingen worden gelegd naar stagnaties. 

Methodes die worden ingezet zijn onder andere kids’ skills, counseling, systeembenadering, faalangstreductie training, geheugen training, interventies en opdrachten uit de positieve psychologie, kunst, drama en speltherapeutische interventies. 

 

Betsy Wahlen geeft speltherapie aan kinderen vanaf 2,5 tot 12 jaar in de praktijk.
Speltherapie is een vorm van therapie die speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van kinderen tussen de 2 ½ - 3 tot en met 12 jaar oud, die door ingrijpende gebeurtenissen en/of een problematische persoonlijkheidsontwikkeling (dreigen te) stagneren in hun ontwikkeling. Door middel van spel kan het kind zich uiten en kan - in relatie met de therapeut – zich weer beter gaan voelen en zich weer verder ontwikkelen.

Lees hier meer over hoe speltherapie uw kind zou kunnen helpen. 


Op uw school is speltherapie eventueel ook mogelijk. 
Als het kind een laag verstandelijke beperking heeft kan hij of zij tot en met 16 jaar aangemeld worden. 

Plaatje 1
Plaatje 2
Plaatje 3
Plaatje 4