Little Suitcase kindertherapie

Wijzig je omslagfoto
Jitske Kingma
Wijzig je omslagfoto
Little Suitcase Kindertherapie Een praktijk voor psychomotorische kindertherapie in Amsterdam. Voor kinderen die dreigen vast te lopen of al zijn vastgelopen in hun ontwikkeling.
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Helpen kinderen zich optimaal te ontwikkelen is waarnaar ik streef als psychomotorisch kindertherapeut. Ieder kind heeft een rugzakje, een little suitcase, en soms wordt deze rugzak te zwaar om te kunnen dragen. Als kindertherapeut help ik om deze rugzak lichter te maken, makkelijker om zelf te dragen. Dit doe ik door gebruik te maken van een non-verbale vorm van therapie. Door te spelen, bewegen, doen en ervaren. Kinderen helpen om zich te ontwikkelen. Groeien door te spelen.

Ik geef psychomotorische kindertherapie aan kinderen tussen de 3 en 16 jaar oud met uiteenlopende problematiek. U kunt hier lezen voor welke kinderen psychomotorische kindertherapie geschikt is: Little Suitcase - Voor wie?

 

Helping children to grow to their full potential. This is my goal as a child therapist. Every child has a little suitcase and sometimes it becomes too heavy to carry. As a Child therapist I will help children to make their Little Suitcase a bit lighter and easier to carry. I am doing this using a non-verbal form of therapy. By Playing, Sports, Arts & Crafts and Music I'm helping to lighten up the child's suitcase. So that the child can grow again. Growing by Playing.

Child therapy is usefull for a lot of different problems children can face. I'm working with children aged between 3 and 16 years old. You can read more here about who can benefit from child therapy: Little suitcase - For whom?